Thailand เพิ่มเพื่อน เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร นางกวัก - ศูนย์จองพระเครื่อง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง ไทย | 中文 | English
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 TCP/IP : 18.204.55.168
รายการ โชว์วัตถุมงคล ล่าสุด
ห้องโชว์ > NKSH160038
เหรียญเนื้ออัลปาก้า หน้ากากทอง เจ้าพ่อเห้งเจีย ปางสำเร็จ รุ่นฉลองแซยิด 200 ปี วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร จ.กรุงเทพมหานคร
Sold Out
NKSH160038
เกจิอาจารย์ เจ้าพ่อเห้งเจีย (ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว)
รุ่น รุ่นฉลองแซยิด 200 ปี
หมวดหมู่ พระเหรียญ
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-18 00:00:09
59 ผู้เข้าชม 8345
ห้องโชว์ > NKSH160037
เหรียญเนื้อชนวนสัตตะโลหะ กะไหล่นาคหน้าเงิน เจ้าพ่อเห้งเจีย ปางสำเร็จ รุ่นฉลองแซยิด 200 ปี วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ
Sold Out
NKSH160037
เกจิอาจารย์ เจ้าพ่อเห้งเจีย (ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว)
รุ่น ฉลองแซยิด 200 ปี
หมวดหมู่ พระเหรียญ
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-18 00:00:09
21 ผู้เข้าชม 7229
ห้องโชว์ > NKSH160036
เหรียญเนื้อชนวนสัตตะโลหะ กะไหล่ทองหน้าเงิน เจ้าพ่อเห้งเจีย ปางสำเร็จ รุ่นฉลองแซยิด 200 ปี วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
Sold Out
NKSH160036
เกจิอาจารย์ เจ้าพ่อเห้งเจีย (ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว)
รุ่น ฉลองแซยิด 200 ปี
หมวดหมู่ พระเหรียญ
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-18 00:00:09
12 ผู้เข้าชม 7437
ห้องโชว์ > NKSH160035
เหรียญเนื้อคันฉ่องโบราณ เจ้าพ่อเห้งเจีย ปางสำเร็จ รุ่นฉลองแซยิด 200 ปี วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร จ.กรุงเทพมหานคร
Sold Out
NKSH160035
เกจิอาจารย์ เจ้าพ่อเห้งเจีย (ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว)
รุ่น ฉลองแซยิด 200 ปี
หมวดหมู่ พระเหรียญ
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-18 00:00:09
14 ผู้เข้าชม 7708
ห้องโชว์ > NKSH160034
เหรียญทองแดงขัดเงาเจ้าพ่อเห้งเจีย ปางสำเร็จ รุ่นฉลองแซยิด 200 ปี วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร จ.กรุงเทพมหานคร
Sold Out
NKSH160034
เกจิอาจารย์ เจ้าพ่อเห้งเจีย (ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว)
รุ่น ฉลองแซยิด 200 ปี
หมวดหมู่ พระเหรียญ
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09
19 ผู้เข้าชม 7379
ห้องโชว์ > NKSH160033
เหรียญพ่อท่านบุญให้ รุ่นไตรมาศ 53 วัดท่าม่วง จ.นครศรีธรรมราช
Sold Out
NKSH160033
เกจิอาจารย์ เหรียญพ่อท่านบุญให้
รุ่น ไตรมาศ 53
หมวดหมู่ หลวงปู่
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09
51 ผู้เข้าชม 6897
ห้องโชว์ > NKSH160032
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) รุ่นอมตมหามงคล วัดใหม่อมตรส กรุงเทพมหานคร
Sold Out
NKSH160032
เกจิอาจารย์ เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)
รุ่น อมตมหามงคล
หมวดหมู่ หลวงปู่
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09
10 ผู้เข้าชม 6489
ห้องโชว์ > NKSH160031
เหรียญท่านพ่อเขี้ยน ขนังธสโร รุ่นมรณะสติ(เงิน) วัดกะทิง จ.จันทบุรี
Sold Out
NKSH160031
เกจิอาจารย์ เหรียญท่านพ่อเขี้ยน ขนังธสโร
รุ่น มรณะสติ(เงิน)
หมวดหมู่ หลวงพ่อ
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09
33 ผู้เข้าชม 6446
ห้องโชว์ > NKSH160030
เหรียญอัลปาก้า หลวงปู่ทองมา ถาวโร รุ่นตองห้า วัดสว่างท่าสี จ.ร้อยเอ็ด
Sold Out
NKSH160030
เกจิอาจารย์ หลวงปู่ทองมา ถาวโร
รุ่น ตองห้า
หมวดหมู่ หลวงปู่
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09
24 ผู้เข้าชม 8847
ห้องโชว์ > NKSH160029
เหรียญหลวงพ่อล้อม สีลสังวโร รุ่นเสาร์ห้า 54 วัดป่าเมตตาธรรม จ.ร้อยเอ็ด
Sold Out
NKSH160029
เกจิอาจารย์ เหรียญหลวงพ่อล้อม สีลสังวโร
รุ่น เสาร์ห้า 54
หมวดหมู่ หลวงพ่อ
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09
17 ผู้เข้าชม 6603
ห้องโชว์ > NKSH160028
เหรียญตาหมืน (ทะมืน) วัดเขาตะเครา จ.เพชรบุรี
Sold Out
NKSH160028
เกจิอาจารย์ เหรียญตาหมืน (ทะมืน)
รุ่น ไม่ทราบรุ่น
หมวดหมู่ องค์จำลองพระประธาน
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09
16 ผู้เข้าชม 6231
ห้องโชว์ > NKSH160027
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จ.สมุทรสงคราม
Sold Out
NKSH160027
เกจิอาจารย์ เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม
รุ่น ไม่ทราบรุ่น
หมวดหมู่ องค์จำลองพระประธาน
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09
34 ผู้เข้าชม 6437
ห้องโชว์ > NKSH160026
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม รุ่นลาภผลพูนทวี วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จ.สมุทรสงคราม
Sold Out
NKSH160026
เกจิอาจารย์ เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม
รุ่น ลาภผลพูนทวี
หมวดหมู่ องค์จำลองพระประธาน
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09
14 ผู้เข้าชม 5856
ห้องโชว์ > NKSH160025
ล็อกเกตจิ๋ว ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ 58 จ.นครศรีธรรมราช
Sold Out
NKSH160025
เกจิอาจารย์ ล็อกเกต ไอ้ไข่
รุ่น สรงน้ำ 58
หมวดหมู่ ล็อกเกต
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09
23 ผู้เข้าชม 5267
ห้องโชว์ > NKSH160024
เหรียญเม็ดแตง ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ เนื้อทองแดง รุ่นรับทรัพย์ ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
Sold Out
NKSH160024
เกจิอาจารย์ เหรียญเม็ดแตง ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์
รุ่น รับทรัพย์
หมวดหมู่ พระเหรียญ
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09
29 ผู้เข้าชม 5030
ห้องโชว์ > NKSH160023
เหรียญไหว้ข้าง ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ เนื้อนวะ รุ่นรับทรัพย์ ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
Sold Out
NKSH160023
เกจิอาจารย์ ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์
รุ่น รับทรัพย์
หมวดหมู่ พระเหรียญ
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09
19 ผู้เข้าชม 4688
ห้องโชว์ > NKSH160022
ล็อกเกต ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ จ.นครศรีธรรมราช
Sold Out
NKSH160022
เกจิอาจารย์ ล็อกเกต ไอ้ไข่
รุ่น ไม่ทราบรุ่น
หมวดหมู่ ล็อกเกต
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09
79 ผู้เข้าชม 4210
ห้องโชว์ > NKSH160021
สมเด็จพระสังฆราช รุ่น ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร จ.กรุงเทพมหานคร
Sold Out
NKSH160021
เกจิอาจารย์ พระผง สมเด็จพระสังฆราช
รุ่น ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี
หมวดหมู่ หลวงพ่อ
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09
13 ผู้เข้าชม 3331
ห้องโชว์ > NKSH160020
พระผง ขรัวโตมหาจักรพรรดิ วัดไชโยวรวิหาร จ.อ่างทอง
Sold Out
NKSH160020
เกจิอาจารย์ พระผง สมเด็จพุฒาจารย์
รุ่น ขรัวโตมหาจักรพรรดิ
หมวดหมู่ หลวงพ่อ
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09
0 ผู้เข้าชม 3480
ห้องโชว์ > NKSH160019
ตะกรุดมหายันต์นอโม เพชรกลับ สำนักตักศิลาเขาอ้อ จ.พัทลุง
Sold Out
NKSH160019
เกจิอาจารย์ ตะกรุดมหายันต์นอโม เพชรกลับ
รุ่น ไม่ทราบรุ่น
หมวดหมู่ ตะกรุด
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09
29 ผู้เข้าชม 4833
ห้องโชว์ > NKSH160018
ลอยองค์ ไต่ฮ่งกง มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง จ.กรุงเทพมหานคร
Sold Out
NKSH160018
เกจิอาจารย์ ลอยองค์ ไต่ฮ่งกง
รุ่น ไม่ทราบรุ่น
หมวดหมู่ องค์จำลองพระประธาน
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09
29 ผู้เข้าชม 2867
ห้องโชว์ > NKSH160017
ยอดธง หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ
Sold Out
NKSH160017
เกจิอาจารย์ ยอดธง หลวงพ่อโต
รุ่น ยอดธงพิชิตภัยรุ่นแรก
หมวดหมู่ องค์จำลองพระประธาน
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09
46 ผู้เข้าชม 4045
ห้องโชว์ > NKSH160016
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา
Sold Out
NKSH160016
เกจิอาจารย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
รุ่น ไม่ทราบรุ่น
หมวดหมู่ องค์จำลองพระประธาน
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09
31 ผู้เข้าชม 2850
ห้องโชว์ > NKSH160015
ลอยองค์ หลวงพ่อท่านไข่
Sold Out
NKSH160015
เกจิอาจารย์ ลอยองค์ หลวงพ่อท่านไข่ อายุ 103 ปี ที่ระลึกงานหล่อพระ วัดลำนาว จ.นครศรีธรรมราช
รุ่น ที่ระลึกงานหล่อพระ
หมวดหมู่ หลวงพ่อ
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09
37 ผู้เข้าชม 2834
ห้องโชว์ > NKSH160014
ลอยองค์ หลวงปู่สรวง ผ้าป่า 2557 วัดราษฏร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
Sold Out
NKSH160014
เกจิอาจารย์ หลวงปู่สรวง
รุ่น ผ้าป่า 2557
หมวดหมู่ หลวงปู่
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09
29 ผู้เข้าชม 3036
ห้องโชว์ > NKSH160013
ลอยองค์จำลอง พระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร จ.พระนครศรีอยุธยา
Sold Out
NKSH160013
เกจิอาจารย์ ลอยองค์จำลอง พระมงคลบพิตร
รุ่น ไม่ทราบรุ่น
หมวดหมู่ หลวงพ่อ
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09
37 ผู้เข้าชม 2437
ห้องโชว์ > NKSH160012
ลอยองค์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ครบ 222 ปี วัดไชโยวรวิหาร
Sold Out
NKSH160012
เกจิอาจารย์ ลอยองค์ สมเด็จฯ(โต)
รุ่น ขรัวโตมหาจักรพรรดิ
หมวดหมู่ หลวงพ่อ
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09
58 ผู้เข้าชม 2545
ห้องโชว์ > NKSH160011
ลอยองค์ รูปหล่อยืน ครูบาออ ปัณฑิต๊ะ สำนักสงฆ์พระธาตุดอยจอมแวะ จ.เชียงใหม
Sold Out
NKSH160011
เกจิอาจารย์ ลอยองค์ รูปหล่อยืน ครูบาออ
รุ่น รุ่นแรกไตรมาศ 54
หมวดหมู่ พระกริ่ง
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09
1 ผู้เข้าชม 3114
ห้องโชว์ > NKSH160010
พระกริ่งปวเรศ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช
Sold Out
NKSH160010
เกจิอาจารย์ พระกริ่งปวเรศ
รุ่น ไม่ทราบรุ่น
หมวดหมู่ พระกริ่ง
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09
47 ผู้เข้าชม 4454
ห้องโชว์ > NKSH160009
ลอยองค์ หลวงปู่ทวด รุ่นอริยทรัพย์ พ่อท่านเอื้อม กตปุญโญ วัดบางเนียน จ.นครศรีธรรมราช
Sold Out
NKSH160009
เกจิอาจารย์ ลอยองค์ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
รุ่น อริยทรัพย์
หมวดหมู่ หลวงปู่
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09
16 ผู้เข้าชม 2945
ห้องโชว์ > NKSH160008
ลอยองค์ หลวงปู่ศุข รุ่น 160 ปี หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
Sold Out
NKSH160008
เกจิอาจารย์ ลอยองค์ หลวงปู่ศุข
รุ่น 160 ปี หลวงปู่ศุข
หมวดหมู่ หลวงปู่
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09
37 ผู้เข้าชม 2962
ห้องโชว์ > NKSH160007
ลอยองค์ พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ วัดสวนขัน จ.นครศรีธรรมราช
Sold Out
NKSH160007
เกจิอาจารย์ ลอยองค์ พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์
รุ่น ไม่ทราบรุ่น
หมวดหมู่ หลวงพ่อ
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09
62 ผู้เข้าชม 6298
ห้องโชว์ > NKSH160006
ลอยองค์ พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ วัดธาตุน้อย(เจดีย์) จ.นครศรีธรรมราช
Sold Out
NKSH160006
เกจิอาจารย์ พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์
รุ่น ไม่ทราบรุ่น
หมวดหมู่ หลวงพ่อ
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09
47 ผู้เข้าชม 2641
ห้องโชว์ > NKSH160005
ลอยองค์จำลอง หลวงพ่อศิลา วัดทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
Sold Out
NKSH160005
เกจิอาจารย์ หลวงพ่อศิลา
รุ่น ไม่ทราบรุ่น
หมวดหมู่ องค์จำลองพระประธาน
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09
32 ผู้เข้าชม 2959
ห้องโชว์ > NKSH160004
ลอยองค์ สมเด็จฯ(โต) ปี พ.ศ. 2550 รุ่นเพิ่มทรัพย์ วัดอินทรวิหาร (วัดบางขุนพรหมนอก จ.กรุงเทพมหานคร
Sold Out
NKSH160004
เกจิอาจารย์ ลอยองค์ สมเด็จฯ(โต)
รุ่น เพิ่มทรัพย์
หมวดหมู่ หลวงพ่อ
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09
54 ผู้เข้าชม 2724
ห้องโชว์ > NKSH160003
ลอยองค์ หลวงปู่สีมั่น เทพอินโท ปี พ.ศ. 2550 วัดห้วยหลาด จ.สงขลา
Sold Out
NKSH160003
เกจิอาจารย์ พระกริ่ง มงคลนิมิต
รุ่น บูรณะอุโบสถ 50
หมวดหมู่ หลวงปู่
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09
48 ผู้เข้าชม 3235
ห้องโชว์ > NKSH160002
พระกริ่ง มงคลนิมิต ปี พ.ศ. 2551 วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา
Sold Out
NKSH160002
เกจิอาจารย์ พระกริ่ง มงคลนิมิต
รุ่น ไม่ทราบรุ่น
หมวดหมู่ พระกริ่ง
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09
28 ผู้เข้าชม 3211
ห้องโชว์ > NKSH160001
พระกริ่งพระพุทธโสธร ปี พ.ศ. 2549 วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา
Sold Out
NKSH160001
เกจิอาจารย์ พระพุทธโสธร
รุ่น ย้อนยุคสร้างอุโบสถหลังใหม่
หมวดหมู่ หลวงพ่อโสธร
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09
43 ผู้เข้าชม 5943
  / 1