เพิ่มเพื่อน นางกวัก - ศูนย์จองพระเครื่อง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 TCP/IP : 54.82.83.85 ไทย | 中文 | English
Thailand
รายการ โชว์วัตถุมงคล ล่าสุด
NKSH1606008
ห้องโชว์ > NKSH1606008
เหรียญเนื้ออัลปาก้า หน้ากากทอง เจ้าพ่อเห้งเจีย ปางสำเร็จ รุ่นฉลองแซยิด 200 ปี วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร จ.กรุงเทพมหานคร
รุ่น รุ่นฉลองแซยิด 200 ปี
หมวดหมู่ พระเหรียญ
เกจิอาจารย์ ไม่ทราบเกจิอาจารย์ปลุกเสก
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-06-01 00:00:09 ผู้เข้าชม 13233
NKSH1606007
ห้องโชว์ > NKSH1606007
เหรียญเนื้อชนวนสัตตะโลหะ กะไหล่นาคหน้าเงิน เจ้าพ่อเห้งเจีย ปางสำเร็จ รุ่นฉลองแซยิด 200 ปี วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ
รุ่น ฉลองแซยิด 200 ปี
หมวดหมู่ พระเหรียญ
เกจิอาจารย์ ไม่ทราบเกจิอาจารย์ปลุกเสก
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-06-01 00:00:09 ผู้เข้าชม 11545
NKSH1606006
ห้องโชว์ > NKSH1606006
เหรียญเนื้อชนวนสัตตะโลหะ กะไหล่ทองหน้าเงิน เจ้าพ่อเห้งเจีย ปางสำเร็จ รุ่นฉลองแซยิด 200 ปี วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
รุ่น ฉลองแซยิด 200 ปี
หมวดหมู่ พระเหรียญ
เกจิอาจารย์ ไม่ทราบเกจิอาจารย์ปลุกเสก
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-06-01 00:00:09 ผู้เข้าชม 11837
NKSH1606005
ห้องโชว์ > NKSH1606005
เหรียญเนื้อคันฉ่องโบราณ เจ้าพ่อเห้งเจีย ปางสำเร็จ รุ่นฉลองแซยิด 200 ปี วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร จ.กรุงเทพมหานคร
รุ่น ฉลองแซยิด 200 ปี
หมวดหมู่ พระเหรียญ
เกจิอาจารย์ ไม่ทราบเกจิอาจารย์ปลุกเสก
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-06-01 00:00:09 ผู้เข้าชม 12297
NKSH1606004
ห้องโชว์ > NKSH1606004
เหรียญทองแดงขัดเงา เจ้าพ่อเห้งเจีย ปางสำเร็จ รุ่นฉลองแซยิด 200 ปี วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร จ.กรุงเทพมหานคร
รุ่น ฉลองแซยิด 200 ปี
หมวดหมู่ พระเหรียญ
เกจิอาจารย์ ไม่ทราบเกจิอาจารย์ปลุกเสก
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-06-01 00:00:09 ผู้เข้าชม 11898
NKSH1606003
ห้องโชว์ > NKSH1606003
เหรียญ พ่อท่านบุญให้ ปทุโม รุ่นไตรมาศ 53 วัดท่าม่วง จ.นครศรีธรรมราช
รุ่น ไตรมาศ 53
หมวดหมู่ หลวงปู่
เกจิอาจารย์ พ่อท่านบุญให้ ปทุโม
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-06-01 00:00:09 ผู้เข้าชม 10805
NKSH1606002
ห้องโชว์ > NKSH1606002
เหรียญ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) รุ่นอมตมหามงคล วัดใหม่อมตรส กรุงเทพมหานคร
รุ่น อมตมหามงคล
หมวดหมู่ หลวงปู่
เกจิอาจารย์ ไม่ทราบเกจิอาจารย์ปลุกเสก
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-06-01 00:00:09 ผู้เข้าชม 10147
NKSH1606001
ห้องโชว์ > NKSH1606001
เหรียญ ท่านพ่อเขี้ยน ขนังธสโร รุ่นมรณะสติ(เงิน) วัดกะทิง จ.จันทบุรี
รุ่น มรณะสติ(เงิน)
หมวดหมู่ หลวงพ่อ
เกจิอาจารย์ ท่านพ่อเขี้ยน ขนังธสโร
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-06-01 00:00:09 ผู้เข้าชม 10321
NKSH1605010
ห้องโชว์ > NKSH1605010
เหรียญอัลปาก้า หลวงปู่ทองมา ถาวโร รุ่นตองห้า วัดสว่างท่าสี จ.ร้อยเอ็ด
รุ่น ตองห้า
หมวดหมู่ หลวงปู่
เกจิอาจารย์ หลวงปู่ทองมา ถาวโร
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-05-01 00:00:09 ผู้เข้าชม 13095
NKSH1605009
ห้องโชว์ > NKSH1605009
เหรียญ หลวงพ่อล้อม สีลสังวโร รุ่นเสาร์ห้า 54 วัดป่าเมตตาธรรม จ.ร้อยเอ็ด
รุ่น เสาร์ห้า 54
หมวดหมู่ หลวงพ่อ
เกจิอาจารย์ หลวงพ่อล้อม สีลสังวโร
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-05-01 00:00:09 ผู้เข้าชม 10626
NKSH1605008
ห้องโชว์ > NKSH1605008
เหรียญ ตาหมืน (ทะมืน) วัดเขาตะเครา จ.เพชรบุรี
รุ่น ไม่ระบุรุ่น
หมวดหมู่ องค์จำลองพระประธาน
เกจิอาจารย์ หลวงพ่อทอง
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-05-01 00:00:09 ผู้เข้าชม 10283
NKSH1605007
ห้องโชว์ > NKSH1605007
เหรียญ หลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จ.สมุทรสงคราม
รุ่น ไม่ระบุรุ่น
หมวดหมู่ องค์จำลองพระประธาน
เกจิอาจารย์ ไม่ทราบเกจิอาจารย์ปลุกเสก
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-05-01 00:00:09 ผู้เข้าชม 10707
NKSH1605006
ห้องโชว์ > NKSH1605006
เหรียญ หลวงพ่อบ้านแหลม รุ่นลาภผลพูนทวี วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จ.สมุทรสงคราม
รุ่น ลาภผลพูนทวี
หมวดหมู่ องค์จำลองพระประธาน
เกจิอาจารย์ ไม่ทราบเกจิอาจารย์ปลุกเสก
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-05-01 00:00:09 ผู้เข้าชม 9613
NKSH1605005
ห้องโชว์ > NKSH1605005
ล็อกเกตจิ๋ว ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ 58 จ.นครศรีธรรมราช
รุ่น สรงน้ำ 58
หมวดหมู่ ล็อกเก็ต
เกจิอาจารย์ ล็อกเกต ไอ้ไข่
ราคาเช่า 0
โพสต์ 2016-05-01 00:00:09 ผู้เข้าชม 9222
NKSH1605004
ห้องโชว์ > NKSH1605004
เหรียญเม็ดแตง ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ เนื้อทองแดง รุ่นรับทรัพย์ ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
รุ่น รับทรัพย์
หมวดหมู่ พระเหรียญ
เกจิอาจารย์ ไม่ทราบเกจิอาจารย์ปลุกเสก
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-05-01 00:00:09 ผู้เข้าชม 8495
NKSH1605003
ห้องโชว์ > NKSH1605003
เหรียญไหว้ข้าง ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ เนื้อนวะ รุ่นรับทรัพย์ ปี 2556 จ.นครศรีธรรมราช
รุ่น รับทรัพย์
หมวดหมู่ พระเหรียญ
เกจิอาจารย์ ไม่ทราบเกจิอาจารย์ปลุกเสก
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-05-01 00:00:09 ผู้เข้าชม 7966
NKSH1605002
ห้องโชว์ > NKSH1605002
ล็อกเก็ต ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ จ.นครศรีธรรมราช
รุ่น ไม่ระบุรุ่น
หมวดหมู่ ล็อกเก็ต
เกจิอาจารย์ ไม่ทราบเกจิอาจารย์ปลุกเสก
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-05-01 00:00:09 ผู้เข้าชม 7442
NKSH1605001
ห้องโชว์ > NKSH1605001
พระผง สมเด็จพระสังฆราช รุ่น 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร จ.กรุงเทพมหานคร
รุ่น ฉลองพระชันษา 100 ปี
หมวดหมู่ หลวงพ่อ
เกจิอาจารย์ สมเด็จพระสังฆราช
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-05-01 00:00:09 ผู้เข้าชม 5785
NKSH1604010
ห้องโชว์ > NKSH1604010
พระผง ขรัวโตมหาจักรพรรดิ วัดไชโยวรวิหาร จ.อ่างทอง
รุ่น ขรัวโตมหาจักรพรรดิ
หมวดหมู่ หลวงพ่อ
เกจิอาจารย์ ไม่ทราบเกจิอาจารย์ปลุกเสก
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-04-01 00:00:09 ผู้เข้าชม 6440
NKSH1604009
ห้องโชว์ > NKSH1604009
ตะกรุด มหายันต์นอโม เพชรกลับ สำนักตักศิลาเขาอ้อ จ.พัทลุง
รุ่น มหายันต์นอโม เพชรกลับ
หมวดหมู่ ตะกรุด
เกจิอาจารย์ ไม่ทราบเกจิอาจารย์ปลุกเสก
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-04-01 00:00:09 ผู้เข้าชม 7959
NKSH1604008
ห้องโชว์ > NKSH1604008
ลอยองค์ ไต่ฮ่งกง มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง จ.กรุงเทพมหานคร
รุ่น ไม่ระบุรุ่น
หมวดหมู่ องค์จำลองพระประธาน
เกจิอาจารย์ ไม่ทราบเกจิอาจารย์ปลุกเสก
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-04-01 00:00:09 ผู้เข้าชม 5871
NKSH1604007
ห้องโชว์ > NKSH1604007
พระยอดธง หลวงพ่อโต ยอดธงพิชิตภัยรุ่นแรก วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ
รุ่น ยอดธงพิชิตภัยรุ่นแรก
หมวดหมู่ องค์จำลองพระประธาน
เกจิอาจารย์ ไม่ทราบเกจิอาจารย์ปลุกเสก
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-04-01 00:00:09 ผู้เข้าชม 7736
NKSH1604006
ห้องโชว์ > NKSH1604006
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา
รุ่น ไม่ระบุรุ่น
หมวดหมู่ องค์จำลองพระประธาน
เกจิอาจารย์ ไม่ทราบเกจิอาจารย์ปลุกเสก
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-04-01 00:00:09 ผู้เข้าชม 5815
NKSH1604005
ห้องโชว์ > NKSH1604005
ลอยองค์ หลวงพ่อท่านไข่ อายุ 103 ปี ที่ระลึกงานหล่อพระ วัดลำนาว จ.นครศรีธรรมราช
รุ่น ที่ระลึกงานหล่อพระ
หมวดหมู่ หลวงพ่อ
เกจิอาจารย์ หลวงพ่อท่านไข่
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-04-01 00:00:09 ผู้เข้าชม 5085
NKSH1604004
ห้องโชว์ > NKSH1604004
ลอยองค์ หลวงปู่สรวง ผ้าป่า 2557 วัดราษฏร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
รุ่น ผ้าป่า 2557
หมวดหมู่ หลวงปู่
เกจิอาจารย์ หลวงปู่สรวง
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-04-01 00:00:09 ผู้เข้าชม 5739
NKSH1604003
ห้องโชว์ > NKSH1604003
ลอยองค์จำลอง พระมงคลบพิตร วัดมงคลบพิตร จ.พระนครศรีอยุธยา
รุ่น ไม่ระบุรุ่น
หมวดหมู่ หลวงพ่อ
เกจิอาจารย์ ไม่ทราบเกจิอาจารย์ปลุกเสก
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-04-01 00:00:09 ผู้เข้าชม 4674
NKSH1604002
ห้องโชว์ > NKSH1604002
ลอยองค์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ครบ 222 ปี วัดไชโยวรวิหาร
รุ่น ขรัวโตมหาจักรพรรดิ
หมวดหมู่ หลวงพ่อ
เกจิอาจารย์ ไม่ทราบเกจิอาจารย์ปลุกเสก
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-04-01 00:00:09 ผู้เข้าชม 5325
NKSH1604001
ห้องโชว์ > NKSH1604001
ลอยองค์ รูปหล่อยืน ครูบาออ ปัณฑิต๊ะ สำนักสงฆ์พระธาตุดอยจอมแวะ จ.เชียงใหม
รุ่น รุ่นแรกไตรมาศ 54
หมวดหมู่ พระกริ่ง
เกจิอาจารย์ ครูบาออ ปัณฑิต๊ะ
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-04-01 00:00:09 ผู้เข้าชม 5633
NKSH1603010
ห้องโชว์ > NKSH1603010
พระกริ่งปวเรศ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช
รุ่น ไม่ระบุรุ่น
หมวดหมู่ พระกริ่ง
เกจิอาจารย์ ไม่ทราบเกจิอาจารย์ปลุกเสก
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09 ผู้เข้าชม 9503
NKSH1603009
ห้องโชว์ > NKSH1603009
ลอยองค์ หลวงปู่ทวด รุ่นอริยทรัพย์ พ่อท่านเอื้อม กตปุญโญ วัดบางเนียน จ.นครศรีธรรมราช
รุ่น อริยทรัพย์
หมวดหมู่ หลวงปู่
เกจิอาจารย์ พ่อท่านเอื้อม กตปุญโญ
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09 ผู้เข้าชม 5695
NKSH1603008
ห้องโชว์ > NKSH1603008
ลอยองค์ หลวงปู่ศุข รุ่น 160 ปี หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
รุ่น 160 ปี หลวงปู่ศุข
หมวดหมู่ หลวงปู่
เกจิอาจารย์ หลวงปู่ศุข
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09 ผู้เข้าชม 5964
NKSH1603007
ห้องโชว์ > NKSH1603007
ลอยองค์ พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ วัดสวนขัน จ.นครศรีธรรมราช
รุ่น ไม่ระบุรุ่น
หมวดหมู่ หลวงพ่อ
เกจิอาจารย์ พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09 ผู้เข้าชม 10033
NKSH1603006
ห้องโชว์ > NKSH1603006
ลอยองค์ พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ วัดธาตุน้อย(เจดีย์) จ.นครศรีธรรมราช
รุ่น ไม่ระบุรุ่น
หมวดหมู่ หลวงพ่อ
เกจิอาจารย์ พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09 ผู้เข้าชม 4920
NKSH1603005
ห้องโชว์ > NKSH1603005
ลอยองค์จำลอง หลวงพ่อศิลา วัดทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
รุ่น ไม่ระบุรุ่น
หมวดหมู่ องค์จำลองพระประธาน
เกจิอาจารย์ หลวงพ่อศิลา
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09 ผู้เข้าชม 5928
NKSH1603004
ห้องโชว์ > NKSH1603004
ลอยองค์ สมเด็จฯ(โต) ปี พ.ศ. 2550 รุ่นเพิ่มทรัพย์ วัดอินทรวิหาร (วัดบางขุนพรหมนอก) จ.กรุงเทพมหานคร
รุ่น เพิ่มทรัพย์
หมวดหมู่ หลวงพ่อ
เกจิอาจารย์ ไม่ทราบเกจิอาจารย์ปลุกเสก
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09 ผู้เข้าชม 5450
NKSH1603003
ห้องโชว์ > NKSH1603003
ลอยองค์ หลวงปู่สีมั่น เทพอินโท ปี พ.ศ. 2550 วัดห้วยหลาด จ.สงขลา
รุ่น บูรณะอุโบสถ 50
หมวดหมู่ หลวงปู่
เกจิอาจารย์ หลวงปู่สีมั่น เทพอินโท
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09 ผู้เข้าชม 5661
NKSH1603002
ห้องโชว์ > NKSH1603002
พระกริ่ง มงคลนิมิต ปี พ.ศ. 2551 วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา
รุ่น ไม่ระบุรุ่น
หมวดหมู่ พระกริ่ง
เกจิอาจารย์ ไม่ทราบเกจิอาจารย์ปลุกเสก
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09 ผู้เข้าชม 5743
NKSH1603001
ห้องโชว์ > NKSH1603001
พระกริ่งพระพุทธโสธร ปี พ.ศ. 2549 วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา
รุ่น ย้อนยุคสร้างอุโบสถหลังใหม่
หมวดหมู่ หลวงพ่อโสธร
เกจิอาจารย์ พระพุทธโสธร
ราคาเช่า
โพสต์ 2016-03-12 00:00:09 ผู้เข้าชม 9453
  / 1