Thailand เพิ่มเพื่อน เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร นางกวัก - ศูนย์จองพระเครื่อง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง ไทย | 中文 | English
วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 TCP/IP : 3.227.2.246
สั่งจองผ่านทางไลน์
การเข้าใช้สิทธิ์
อีเมล์
รหัสผ่าน
อยู่ใช้งาน
 
เกจิที่ปลุกเสกวัตถุมงคลล่าสุด
หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ อนาลโย
พระครูสุคนธ์กิจจานุยุต (หลวงพ่อวีระ)
อาจารย์ธงชัย กรุงเก่า
หลวงพ่อรวย กนฺตสาโร
พระครูชลธรรมวงศ์
หลวงพ่อเมียน กัลยาโณ
หลวงปู่กุน อคฺคปัญฺโญ
หลวงปู่ฟู อติภทฺโท
หลวงปู่บุดดา ปญฺญาธโร
พระอาจารย์วิรุต ญาณสํวโร
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวัตถุมงคล ที่เปิดจอง
2562
กุมภาพันธ์ [35]
มีนาคม [46]
เมษายน [34]
พฤษภาคม [39]
มิถุนายน [41]
กรกฎาคม [29]
สิงหาคม [33]
กันยายน [33]
ตุลาคม [31]
พฤศจิกายน [23]
ธันวาคม [30]
2563
มกราคม [53]
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวัตถุมงคลในขณะนี้
เข้าใหม่วันนี้   3   รายการ
เปิดเช่า   0   รายการ
ประมูล   0   รายการ
ลุ้นโชค   3   รายการ
โชว์พระ   0   รายการ
เดือนนี้   104   รายการ
จำนวนทั้งหมด   932   รายการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จัดการ วัตถุมงคล
เพิ่ม พระเช่า
ส่งพระ ประมูล
ตั้งเลข ลุ้นโชค
ส่งพระ มาโชว์
สอบถาม เรื่องพระ
แจ้งข่าว วงการพระ
  ประเภทสมาชิก
สมาชิก วีไอพี
  กิจกรรม   จำนวนครั้งต่อวัน  
   
 • ลงประกาศเช่า
 • 999 ครั้ง  
   
 • สั่งจองพระ
 • 999 ครั้ง  
   
 • ตั้งประมูล
 • 999 ครั้ง  
   
 • ประมูลแข่ง
 • 999 ครั้ง  
   
 • ตั้งลุ้นโชค
 • 999 ครั้ง  
   
 • ส่งลุ้นโชค
 • 999 ครั้ง  
   
 • โชว์พระ
 • 999 ครั้ง  
   
 • ถาม-ตอบ
 • ครั้ง  
   
 • ส่งคำแนะนำ
 • 999 ครั้ง  
   
 • ลงข่าวสาร
 • 999 ครั้ง  
   
 • ลงรูปภาพ
 • สูงสุด 999 รูปต่อครั้ง  
  ค่าธรรมเนียม 500 บาท/ปี  
 
 
สมาชิก รายปี
  กิจกรรม   จำนวนครั้งต่อวัน  
   
 • ลงประกาศเช่า
 • 50 ครั้ง  
   
 • สั่งจองพระ
 • 50 ครั้ง  
   
 • ตั้งประมูล
 • 50 ครั้ง  
   
 • ประมูลแข่ง
 • 50 ครั้ง  
   
 • ตั้งลุ้นโชค
 • 50 ครั้ง  
   
 • ส่งลุ้นโชค
 • 50 ครั้ง  
   
 • โชว์พระ
 • 50 ครั้ง  
   
 • ถาม-ตอบ
 • ครั้ง  
   
 • ส่งคำแนะนำ
 • 3 ครั้ง  
   
 • ลงข่าวสาร
 • 3 ครั้ง  
   
 • ลงรูปภาพ
 • สูงสุด 10 รูปต่อครั้ง  
  ค่าธรรมเนียม 100 บาท/ปี  
 
 
สมาชิก ทั่วไป
  กิจกรรม   จำนวนครั้งต่อวัน  
   
 • ลงประกาศเช่า
 • 20 ครั้ง  
   
 • สั่งจองพระ
 • 20 ครั้ง  
   
 • ตั้งประมูล
 • 20 ครั้ง  
   
 • ประมูลแข่ง
 • 20 ครั้ง  
   
 • ตั้งลุ้นโชค
 • 20 ครั้ง  
   
 • ส่งลุ้นโชค
 • 20 ครั้ง  
   
 • โชว์พระ
 • 20 ครั้ง  
   
 • ถาม-ตอบ
 • ครั้ง  
   
 • ส่งคำแนะนำ
 • 20 ครั้ง  
   
 • ลงข่าวสาร
 • 20 ครั้ง  
   
 • ลงรูปภาพ
 • สูงสุด 3 รูปต่อครั้ง  
  ค่าธรรมเนียม 0 บาท/ปี  
 
 
บุคคลทั่วไป
  กิจกรรม   จำนวนครั้งต่อวัน  
   
 • ลงประกาศเช่า
 • 5 ครั้ง  
   
 • สั่งจองพระ
 • 5 ครั้ง  
   
 • ตั้งประมูล
 • 5 ครั้ง  
   
 • ประมูลแข่ง
 • 5 ครั้ง  
   
 • ตั้งลุ้นโชค
 • 5 ครั้ง  
   
 • ส่งลุ้นโชค
 • 5 ครั้ง  
   
 • โชว์พระ
 • 5 ครั้ง  
   
 • ถาม-ตอบ
 • ครั้ง  
   
 • ส่งคำแนะนำ
 • 5 ครั้ง  
   
 • ลงข่าวสาร
 • 5 ครั้ง  
   
 • ลงรูปภาพ
 • สูงสุด 1 รูปต่อครั้ง  
  ค่าธรรมเนียม 0 บาท/ปี  
 
 
  กิจกรรม   จำนวนครั้งต่อวัน  
   
 • ลงประกาศเช่า
 • 999 ครั้ง  
   
 • สั่งจองพระ
 • 999 ครั้ง  
   
 • ตั้งประมูล
 • 999 ครั้ง  
   
 • ประมูลแข่ง
 • 999 ครั้ง  
   
 • ตั้งลุ้นโชค
 • 999 ครั้ง  
   
 • ส่งลุ้นโชค
 • 999 ครั้ง  
   
 • โชว์พระ
 • 999 ครั้ง  
   
 • ถาม-ตอบ
 • ครั้ง  
   
 • ส่งคำแนะนำ
 • 999 ครั้ง  
   
 • ลงข่าวสาร
 • 999 ครั้ง  
   
 • ลงรูปภาพ
 • สูงสุด 999 รูปต่อครั้ง  
  ค่าธรรมเนียม 0 บาท/ปี  
 
 
  กิจกรรม   จำนวนครั้งต่อวัน  
   
 • ลงประกาศเช่า
 • 999 ครั้ง  
   
 • สั่งจองพระ
 • 999 ครั้ง  
   
 • ตั้งประมูล
 • 999 ครั้ง  
   
 • ประมูลแข่ง
 • 999 ครั้ง  
   
 • ตั้งลุ้นโชค
 • 999 ครั้ง  
   
 • ส่งลุ้นโชค
 • 999 ครั้ง  
   
 • โชว์พระ
 • 999 ครั้ง  
   
 • ถาม-ตอบ
 • ครั้ง  
   
 • ส่งคำแนะนำ
 • 999 ครั้ง  
   
 • ลงข่าวสาร
 • 999 ครั้ง  
   
 • ลงรูปภาพ
 • สูงสุด 999 รูปต่อครั้ง  
  ค่าธรรมเนียม 0 บาท/ปี