เพิ่มเพื่อน Nangkwag - Favorite Amulet Meeting Center Tuesday 05 March 2024 TCP/IP : 44.192.20.240 ไทย | 中文 | English
Thailand
แนะนำให้ใช้ Web Browser : Google Chrome หรือ Microsoft Edge
การเข้าใช้สิทธิ์ E-Mail Password Used Time Forget E-Mail Login Forget Password
 • Forget Password
 • Create Account Register
 • Terms and Policy
 • List of the Latest Sacred Objects for Rent Goto Page : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
  Rent > NKRT2003001
  Open for rent Thao Wessuwan coin After Thao Wirunhok, elevated model, quarter 2018, Luang Pho Weera, Homsil Temple, Samut Prakan Province
  Sold Out
  NKRT2003001
  Version Raise the status of the quarter 2018
  Category Thao Wessuwan
  Monk Name Reverend Father Weera
  Temple/Foundation Hom Sin Temple
  Price Starting at 189 baht
  Post 2020-03-01 00:00:09 Visitor 17675
  Rent > NKRT1606006
  Open for rent to worship the head of Ganesha Reverend Grandfather Phrakru Panyawimol (Paew) model, pay respect to Kru Buraphachan 59, Dao Rueang Temple, Singburi Province
  Sold Out
  NKRT1606006
  Version Wai Kru Burapha Teacher 59
  Category Ganesha
  Monk Name Reverend Grandfather Phrakru Panyawimol (Paew)
  Temple/Foundation Marigold Temple
  Price Starting at 3,799 baht
  Post 2016-06-01 00:00:09 Visitor 24177
  Rent > NKRT1606005
  Open to rent and worship the statue of Ganesha 4 arms in the standing posture of Luang Pu Phra Kru Panyawimon (Paew), Dao Rueang Temple, Singburi Province.
  Sold Out
  NKRT1606005
  Version Wai Kru Burapha Teacher 59
  Category Ganesha
  Monk Name Reverend Grandfather Phrakru Panyawimol (Paew)
  Temple/Foundation Marigold Temple
  Price Starting at 2,799 baht
  Post 2016-06-01 00:00:09 Visitor 22729
  Rent > NKRT1606004
  Open for rent to worship the knife of Luang Pu Phra Kru Panyawimon (Paew), Dao Rueang Temple, Singburi Province
  Sold Out
  NKRT1606004
  Version Wai Kru Burapha Teacher 59
  Category amulet, talisman
  Monk Name Reverend Grandfather Phrakru Panyawimol (Paew)
  Temple/Foundation Marigold Temple
  Price Starting at 1,299 baht
  Post 2016-06-01 00:00:09 Visitor 23374
  Rent > NKRT1606003
  Open for rent, worship, carved wooden tiger Reverend Grandfather Phrakru Panyawimol (Paew), Daoruang Temple, Singburi Province
  Sold Out
  NKRT1606003
  Version Wai Kru Burapha Teacher 59
  Category amulet, talisman
  Monk Name Reverend Grandfather Phrakru Panyawimol (Paew)
  Temple/Foundation Marigold Temple
  Price Starting at 329 baht
  Post 2016-06-01 00:00:09 Visitor 21860
  Rent > NKRT1606002
  Open for rent and worship Rosary necklace 108 Reverend Grandfather Phrakru Panyawimol (Paew), Daoruang Temple, Singburi Province
  Sold Out
  NKRT1606002
  Version Wai Kru Burapha Teacher 59
  Category amulet, talisman
  Monk Name Reverend Grandfather Phrakru Panyawimol (Paew)
  Temple/Foundation Marigold Temple
  Price Starting at 259 baht
  Post 2016-06-01 00:00:09 Visitor 21120
  Rent > NKRT1606001
  Open for rent to worship the Bodhisattva Phang Phra Kan, 8-headed Naga Prok, Generation 2, Year 2006 (Mr. Sanphet), Nakhon Si Thammarat Province
  Sold Out
  NKRT1606001
  Version Season 2
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Unknown
  Price Starting at 4,290 baht
  Post 2016-06-01 00:00:09 Visitor 25760
  Rent > NKRT1605010
  Open for rent to worship Phra Devaraj Bodhisattva, Jatukham, Ramthep, Sethi Thaweesap model, Ranong Province
  Sold Out
  NKRT1605010
  Version 有錢人
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Wat Kla Chum Foundation Fund
  Price Starting at 499 baht
  Post 2016-05-01 00:00:09 Visitor 24022
  Rent > NKRT1605009
  Open for rent to worship Phra Devaraj Bodhisattva, Jatukham, Ramthep, Sethi Thaweesap model, Ranong Province
  Sold Out
  NKRT1605009
  Version 有錢人
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Wat Kla Chum Foundation Fund
  Price Starting at 499 baht
  Post 2016-05-01 00:00:09 Visitor 21628
  Rent > NKRT1605008
  Open for rent to worship Phra Devaraj Bodhisattva, Jatukham, Ramthep, Sethi Thaweesap model, Ranong Province
  Sold Out
  NKRT1605008
  Version 有錢人
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Wat Kla Chum Foundation Fund
  Price Starting at 499 baht
  Post 2016-05-01 00:00:09 Visitor 20661
  Rent > NKRT1605007
  Open for rent to worship Phra Devaraj Bodhisattva, Jatukham, Ramthep, Sethi Thaweesap model, Ranong Province
  Sold Out
  NKRT1605007
  Version 有錢人
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Wat Kla Chum Foundation Fund
  Price Starting at 499 baht
  Post 2016-05-01 00:00:09 Visitor 18822
  Rent > NKRT1605006
  Open for rent to worship Phra Devaraj Bodhisattva, Jatukham, Ramthep, Sethi Thaweesap model, Ranong Province
  Sold Out
  NKRT1605006
  Version 有錢人
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Wat Kla Chum Foundation Fund
  Price Starting at 499 baht
  Post 2016-05-01 00:00:09 Visitor 16772
  Rent > NKRT1605005
  Open for rent to worship the powdered sugar Buddha amulet Bodhisattva Bodhisattva, Jatukham, Ramthep, super-rich model, profitable, Kanchanaram Temple, Nakhon Si Thammarat Province
  Sold Out
  NKRT1605005
  Version The richest man is profitable
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Kanchanaram Temple
  Price Starting at 399 baht
  Post 2016-05-01 00:00:09 Visitor 17168
  Rent > NKRT1605004
  Open for rent to worship the powdered sugar Buddha amulet Bodhisattva Bodhisattva, Jatukham, Ramthep, super-rich model, profitable, Kanchanaram Temple, Nakhon Si Thammarat Province
  Sold Out
  NKRT1605004
  Version The richest man is profitable
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Kanchanaram Temple
  Price Starting at 399 baht
  Post 2016-05-01 00:00:09 Visitor 16617
  Rent > NKRT1605003
  Open for rent to worship the powdered sugar Buddha amulet Bodhisattva Bodhisattva, Jatukham, Ramthep, super-rich model, profitable, Kanchanaram Temple, Nakhon Si Thammarat Province
  Sold Out
  NKRT1605003
  Version The richest man is profitable
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Kanchanaram Temple
  Price Starting at 399 baht
  Post 2016-05-01 00:00:09 Visitor 16104
  Rent > NKRT1605002
  Open for rent to worship the powdered sugar Buddha amulet Bodhisattva Bodhisattva, Jatukham, Ramthep, super-rich model, profitable, Kanchanaram Temple, Nakhon Si Thammarat Province
  Sold Out
  NKRT1605002
  Version The richest man is profitable
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Kanchanaram Temple
  Price Starting at 399 baht
  Post 2016-05-01 00:00:09 Visitor 14898
  Rent > NKRT1605001
  Open for rent to worship the powdered sugar Buddha amulet Bodhisattva Bodhisattva, Jatukham, Ramthep, super-rich model, profitable, Kanchanaram Temple, Nakhon Si Thammarat Province
  Sold Out
  NKRT1605001
  Version The richest man is profitable
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Kanchanaram Temple
  Price Starting at 399 baht
  Post 2016-05-01 00:00:09 Visitor 15011
  Rent > NKRT1604010
  Open for rent to worship the powdered sugar Buddha amulet Bodhisattva Bodhisattva, Jatukham, Ramthep, super-rich model, profitable, Kanchanaram Temple, Nakhon Si Thammarat Province
  Sold Out
  NKRT1604010
  Version The richest man is profitable
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Kanchanaram Temple
  Price Starting at 399 baht
  Post 2016-04-01 00:00:09 Visitor 14732
  Rent > NKRT1604009
  Open for rent to worship the powdered sugar Buddha amulet Phra Thewarat Bodhisattva, Jatukham, Ramthep, King Billionaire Model 50, Ban Ngao Temple, Ranong Province
  Sold Out
  NKRT1604009
  Version Billionaire King 50
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Ban Ngao Temple
  Price Starting at 699 baht
  Post 2016-04-01 00:00:09 Visitor 13782
  Rent > NKRT1604008
  Open for rent to worship the powdered sugar Buddha amulet Phra Thewarat Bodhisattva, Jatukham, Ramthep, King Billionaire Model 50, Ban Ngao Temple, Ranong Province
  Sold Out
  NKRT1604008
  Version Billionaire King 50
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Ban Ngao Temple
  Price Starting at 699 baht
  Post 2016-04-01 00:00:09 Visitor 13767
  Rent > NKRT1604007
  Open for rent to worship the powdered sugar Buddha amulet Phra Thewarat Bodhisattva, Jatukham, Ramthep, King Billionaire Model 50, Ban Ngao Temple, Ranong Province
  Sold Out
  NKRT1604007
  Version Billionaire King 50
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Ban Ngao Temple
  Price Starting at 699 baht
  Post 2016-04-01 00:00:09 Visitor 12758
  Rent > NKRT1604006
  Silver casket, medicine, coin, pay respect to the side, egg, Chedi temple boy
  Sold Out
  NKRT1604006
  Version receive money
  Category amulet
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation pagoda temple
  Price Starting at 599 baht
  Post 2016-04-01 00:00:09 Visitor 13585
  Rent > NKRT1604005
  Silver casket, medicine, Luang Pu Suang coin, holding a chicken
  Sold Out
  NKRT1604005
  Version Luang Pu Suang holding a chicken
  Category Luang Pu
  Monk Name Luang Pu Suang
  Temple/Foundation Wat Phu Pa Pang Plan Sai
  Price Starting at 599 baht
  Post 2016-04-01 00:00:09 Visitor 15552
  Rent > NKRT1604004
  Silver casket, medicine, floating amulet, Luang Pu Suang, Father Make Rich, season 2
  Sold Out
  NKRT1604004
  Version Season 2 Father Makes Rich
  Category Luang Pu
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Unknown
  Price Starting at 599 baht
  Post 2016-04-01 00:00:09 Visitor 11078
  Rent > NKRT1604003
  Silver casket. Mughalin Maha Phokhasap model Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
  Sold Out
  NKRT1604003
  Version Mughalin Maha Phoksap
  Category Phra Kring
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Phra Maha Mongkhon Buddhanimit Avalokitesvara Foundation (Kan Yin Bodhisattva)
  Price Starting at 899 baht
  Post 2016-04-01 00:00:09 Visitor 12442
  Rent > NKRT1604002
  Silver casket with medicine, Luang Por Sothon coin 241th Anniversary of Sothon Wararam Worawihan Temple, Chachoengsao Province
  Sold Out
  NKRT1604002
  Version Summoned from the water 241 years
  Category amulet
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Wat Sothon Wararam Worawihan
  Price Starting at 599 baht
  Post 2016-04-01 00:00:09 Visitor 13238
  Rent > NKRT1604001
  Silver casket, enamelled, Chao Pho Heng Jia coin, successful posture, 200th Anniversary Celebration, Traimit Wittayaram Worawihan Temple Bangkok
  Sold Out
  NKRT1604001
  Version 200th Anniversary Edition
  Category amulet
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Wat Traimit Wittayaram Worawihan
  Price Starting at 599 baht
  Post 2016-04-01 00:00:09 Visitor 13319
  Rent > NKRT1603010
  silver case Muang Phuttakom Khao Or model Khao Or Sorcerer's Office, Phatthalung Province
  Sold Out
  NKRT1603010
  Version Phutthakom City Pillar, Khao Or
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Khao Or Sorcerer's Office
  Price Starting at 599 baht
  Post 2016-03-20 00:00:09 Visitor 13369
  Rent > NKRT1603009
  Silver casket, medicine, Jatukam Ramathep coin Muang Phuttakom Khao Or model Khao Or Sorcerer's Office, Phatthalung Province
  Sold Out
  NKRT1603009
  Version Phutthakom City Pillar, Khao Or
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Khao Or Sorcerer's Office
  Price Starting at 599 baht
  Post 2016-03-20 00:00:09 Visitor 13077
  Rent > NKRT1603008
  Silver casket, Jatukam Ramathep coin, 9 rounds, 9 ceremony, 108 Mr. Khun Phan
  Sold Out
  NKRT1603008
  Version Lak Muang special edition
  Category Chatukhamramathep
  Monk Name Unknown
  Temple/Foundation Wat Na Phra Borommathat
  Price Starting at 479 baht
  Post 2016-03-20 00:00:09 Visitor 12628
    / 2

  โดยการใช้เว็บไซต์ของเราคุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ